Thứ hai, 27/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 178

Bài giảng tuần 25

 

(Từ ngày 13/4/2020 đến 10/4/2020)

Phụ huynh click 2 lần vào bài giảng muốn xem để đến bài học.

Ngày dạy

Môn

Tên bài dạy

Đường link

Thứ hai

13/4/2020

Tập đọc

Sơn Tinh Thủy Tinh

Toán

Một phần năm

Thứ ba

14/4/2020

Kể chuyện

Sơn Tinh Thủy Tinh

Toán

Luyện tập

Thứ tư

15/4/2020

Tập đọc

Bé nhìn biển

Toán

Luyện tập chung

LT và câu

MRVT – Từ ngữ về sông biển

Thủ công

Làm dây xúc xích

Thứ năm

16/4/2020

Chính tả

Bé nhìn biển

Toán

Giờ phút

TNXH

Một số loài cây sống trên cạn

Thứ sáu

17/4/2020

TLV

Đáp lời đồng ý. Quan sát tranh trả lời câu hỏi

Toán

Thực hành xem đồng hồ

Tập viết

Chữ hoa V

Tin cùng chuyên mục

88