Thứ hai, 27/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 147

Bài giảng tuần 26

(Từ ngày 13/4/2020 đến 10/4/2020)

Phụ huynh click 2 lần vào bài giảng muốn xem để đến bài học.

Ngày dạy

Môn

Tên bài dạy

Đường link

Thứ hai

20/4/2020

Tập đọc

Tôm Càng và Cá Con


Toán

Luyện tập

Âm nhạc

Học hát; Hoa lá mùa xuân

Thứ ba

21/4/2020

Kể chuyện

Tôm Càng và Cá Con


Đạo đức

Lịch sự khi đến nhà người khác


Toán

Tìm số bị chia

Mĩ thuật

Vẽ màu vào hình có sẵn

Thứ tư

22/4/2020

Tập đọc

Sông Hương

Toán

Luyện tập

LT và câu

MRVT: Từ ngữ về sông biển

Thủ công

Làm dây xúc xích

Thể dục

Hoàn thành các động tác cơ bản

Thứ năm

23/4/2020

Chính tả

Vì sao cá không biết nói.

Tin học

Hướng dẫn luyện gõ 10 ngón

Toán

Chu vi hình tam giác

TNXH

Một số loài sống dưới nước

Thứ sáu

24/4/2020

TLV

Đáp lời đồng ý – Tả ngắn về biển

Toán

Luyện tập

Tập viết

Chữ hoa X

Anh Văn

Unit 9.

Tin cùng chuyên mục

88