Thứ hai, 27/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 137

Bài giảng tuần 26

(Từ ngày 20/4 đến 24/4/2020)

Phụ huynh click 2 lần vào bài giảng muốn xem để đến bài học.

 

Ngày dạy

Môn

Tên bài dạy

Đường link

Thứ hai

20/4/2020

Toán

Luyện tập

Tập đọc

Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

Thủ công

Đan nong đôi

Âm nhạc

Họchát:Cùngmúahátdướitrăng

Thứ ba

21/4/2020

 

Toán

Làm quen với thống kê số liệu

 

Chính tả

Nghe – viết: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

Tập đọc

Rước đèn ông sao

Mĩ thuật

Vẽ lọ hoa và quả

Thứ tư

22/4/2020

 

LTVC

 

Từ ngữ về lễ hội. Dấu phẩy.

 

Đạo đức

Tôn trọng thư từ, tài sản của người khác

Thể dục

NhảyDây–Tròchơi.

 

 

 

Thứ năm

23/4/2020

 

 

 

 

Tập làm văn

Kể về một ngày hội

TN-XH

Tôm, cua. Cá

Tin học

Bài20:Tìmkiếmthôngtin

 

 

Thứ sáu

24/4/2020

 

Toán

Kiểm tra

https://forms.gle/dpNbnBuTRwYgEFcUA

Tập viết

Ôn chữ hoa T

 

Anh văn

Unit8: It’s hot today

Lesson 4 page 57

 

 

 

163