Thứ tư, 22/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 145

Bài giảng tuần 26

(Từ ngày 20/04/2020 đến 24/04/2020) 

Phụ huynh click 2 lần vào clip bài cần học.

 

 

Ngàydạy

Môn

Tênbàidạy

Đườnglink

Thứhai

20/4/2020

Tậpđọc

Thắngbiển

Toán

Luyệntập(trang136, 137)

 

Đạođức

Tích cực tham gia hoạt động nhân đạo(2tiết)

 

Nhạc

Bàn tay mẹ

Thứba

21/4/2020

Chínhtả

Nghe viết: Thắng biển

Toán

Luyện tập chung (trang137)

Kĩthuật

Các chi tiết và dụng cụ của bộ lắp

ghép kĩ thuật

Mĩthuật

Vẽ tranh đề tài: Ngày hội mùa xuân

Thứtư

22/4/2020

Tậpđọc

Ga-vrốt ngoà ichiến lũy

Toán

Luyện tập chung (trang138)

LTVC

 

MRVT: Dũng cảm

(giảm BT2/74 và BT4,5/ 83)

A

Thểdục

Nhảy dây – Trò chơi

 

Thứnăm

23/4/2020

TLV

Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả cây cối

Toán

Luyên tập chung(trang139)

Kểchuyện

Nhữngchúbékhôngchết+ 2bàiKểchuyệnđãnghe,đãđọc

 

Tinhọc

Cơ bảng về bảng tính

 

Thứsáu

24/4/2020

TLV

Luyện tập miêu tả cây cối

Khoahọc

Vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt

Lịchsử

Bài tự chọn

(Chiến thắng Bạch Đằng)

AnhVăn

Bài 4. We’re having fun at the beach.


163