Thứ ba, 21/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 155

Bài giảng tuần 25

(TỪ NGÀY 13/4/2020 ĐẾN NGÀY 17/4/2020)

Phụ huynh xem bài học Click 2 lần vào Clip bài giảng để thực hiện bài học.

 

Ngày dạy

Môn

Tên bài dạy

Links

Thứ 2

13/4

 

 

 

 

Tập đọc

Phong cảnh đền Hùng

Toán

Bảng đơn vị đo thời gian

Khoa học

Ôn tập vật chất và Năng lượng (tiết 1,2)

https://forms.gle/VA2rGUfzQeY7nWyKA

Thứ 3

14.4

LTVC

Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ

Toán

Cộng số đo thời gian

Lịch sử

Sấm sét đêm giao thừa

https://thtanthuan.hcm.edu.vn/chuyen-muc-tin/bai-sam-set-dem-giao-thua-c97153-498787.aspx

Thứ 4

15.4

Toán

Trừ số đo thời gian

Địa lí

Châu Phi

Tập đọc

Cửa sông

Thứ 5

16/4

Tập làm văn

Bài KT viết tả đồ vật

 

Toán

Luyện tập

 

Kể chuyện

Vì muôn dân

Thứ 6

17/4

LTVC

Liên kết các câu bằng cách thay thế từ ngữ

Toán

Nhân số đo thời gian

Đạo đức

UBND xã (phường) em. ( t1,2)

88