Thứ hai, 27/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 123

Bài giảng tuần 26

(TỪ NGÀY 20/4/2020 ĐẾN NGÀY 24/4/2020)

 

Phụ huynh click 2 lần vào bài giảng muốn xem để đến bài học.

 

Ngày dạy

Môn

Tên bài dạy

Links

Thứ hai

20/4

Đạo đức

Em yêu hòa bình.(tiết1+ tiết 2)

Tập đọc

Nghĩa thầy trò

Âm nhạc

Họchát:TrengàbênlăngBác

Toán

Ôn tập ba phép tính cộng,trừ, nhân với số đo thời gian

 

 

Thứ ba

21/4

 

 

 

LTVC

MRVT: Truyền thống ( 2 bài tuần 26,27 ghép thành 1 tiết)

Khoa học

Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa.

Mỹ thuật

VẽtranhđềtàiNgàyTết,lễhộivàmùa

xuân

Toán

Chia số đo thời gian cho một số

Thứ tư

22/4

Tập đọc

Hội thổi cơm thi ở ĐồngVân

Chính tả

Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động

Thể dục

NhảyDây–Tròchơi.

Toán

Luyện tập. (trang 137)

Thứ năm

23/4

Toán

Luyện tập chung. (trang 137)

Tin học

Phần mềm Forter

Lịch sử

Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không.

Thứ sáu

24/4

LTVC

Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu.


Toán

Vận tốc.

Anh văn

Bài10,lessoon5+6

Khoa học

Sự sinh sản của thực vật có hoa


88