Thứ tư, 29/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 150

Bài giảng tuần 27

(TỪ NGÀY 25/4/2020 ĐẾN NGÀY 29/4/2020)

Phụ huynh click 2 lần vào clip bài cần học.

Ngày dạy

Môn

Tên bài dạy

Links

Thứ bảy

25/4

Tập đọc

Tranh làng H

Toán

Luyện tập (139,140)

Âm nhạc

Ôntập: TrengàbênlăngBác. TĐNsố6

TLV

Ôn tập về tả cây cối

 

Chủ nhật

26/5

Chính tả

Nhớ viết: Cửa sông

Địa lí

Châu Mĩ

Mỹ thuật

Xem tranh thiếu nữ bên hoa huệ

Toán

Quãng đường

Thứ hai

27/4

Tập đọc

Đất nước

Thể dục

Nhảydây–Bậtcao–Tròchơi.

Toán

Luyện tập (141,142)

Khoa học

Cây con mọc lên từ đâu?

Thứ ba

28/4

TLV

Tả cây cối (Kiểm tra viết)

Tin học

Bài20: BiêntậpảnhbằngFotor

Toán

Thời gian

Lịch sử

Lễ kí Hiệp định Pa ri

Thứ

29/4

LTVC

Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối.

Toán

Luyện tập (143)

Anh văn

Unit 10: In the park

Workbookcorection

Kĩ thuật

Lắp máy bay trực thăng

Khoa học

Cây con có thể mọc lên từ những bộ phận nào từ cây mẹ?

 

88