Thứ năm, 29/9/2016, 0:0
Lượt đọc: 344

Chuyên đề trường: "Một số biện pháp giúp học sinh học tốt môn chính tả"

   Ngày 27/9/2016, nhằm giúp giáo viên có thêm kinh nghiệm trong việc dạy chính tả cho học sinh, nhà trường đã tổ chức chuyên đề: "Một số biện pháp giúp học sinh học tốt môn chính tả".

   Người báo cáo: Phan Thị Hoa

   Một số hình ảnh chuyên đề: 

Phó hiệu trưởng giói thiệu chuyên đề và người báo cáo

 

Cô Phan Thị Hoa báo cáo chuyên đề

 

 

88