Thứ bảy, 6/8/2016, 0:0
Lượt đọc: 512

Chuyên đề: "Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng trò chơi cho HS"

    Ngày 05/8/2016, để chuẩn bị năm học mới nhằm giúp giáo viên vận dụng các phương pháp tích cực và ứng dụng tốt công nghệ vào giảng dạy Ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức chuyên đề: "Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng trò chơi cho HS" 

   Báo cáo viên: Nguyễn Thụy Lệ Tâm

 

 

 

 

 

 

 

88