Thứ bảy, 6/8/2016, 0:0
Lượt đọc: 256

Chuyên đề: "Ứng dụng VIOLET vào giảng dạy"

   Ngày 04/8/2016, để chuẩn bị năm học mới nhằm giúp giáo viên vận dụng các phương pháp tích cực và ứng dụng tốt công nghệ vào giảng dạy Ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức chuyên đề: "Ứng dụng VIOLET vào giảng dạy"

   Báo cáo viên: Nguyễn Thị Thùy Linh

 

 

 

 

88