Thứ bảy, 6/8/2016, 0:0
Lượt đọc: 605

Chuyên đề: "Vận dụng phần mềm KAHOOT vào giảng dạy"

   Ngày 04/8/2016, để chuẩn bị năm học mới nhằm giúp giáo viên vận dụng các phương pháp tích cực và ứng dụng tốt công nghệ vào giảng dạy Ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức chuyên đề: "Vận dụng phần mềm KAHOOT vào giảng dạy" .

  Báo cáo viên: Cô Nguyễn Kim Thúy Kiều

 

 

 

 

88