Thứ bảy, 9/4/2016, 0:0
Lượt đọc: 343

Hội thi Giáo viên giỏi cấp trường

Hội thi Giáo viên giỏi cấp trường, năm học: 2015 - 2016

Hội thi Giáo viên giỏi cấp trường, năm học: 2015 - 2016

Ngày 31/3/2016, hội thi: "Giáo viên giỏi cấp trường" năm học 2015 - 2016 đã thành công tốt đẹp. Kết quả, 10 giáo viên được công nhận giáo viên giỏi cấp trường.

Phan Thị Hoa - Đạt giải Nhất hội thi

 

Phạm Thị Kim Phụng - Đạt giải Nhì hội thi

 

Nguyễn Thị Xã - Đạt giải Ba hội thi

 

Huỳnh Thị Tuyết Nhung - Đạt giải Khuyến Khích hội thi

 

Lâm Thị Mỹ Linh - GV được công nhận Giáo viên giỏi năm học 2015 - 2016

 

Lê Văn Ngon - GV được công nhận Giáo viên giỏi năm học 2015 - 2016

 

Cao Thị Hà - GV được công nhận Giáo viên giỏi năm học 2015 - 2016

 

Hứa Thị Thùy Linh - GV tham gia hội thi Giáo viên giỏi năm học 2015 - 2016

 

Vũ Thị Thu Hằng - GV tham gia hội thi Giáo viên giỏi năm học 2015 - 2016

 

Trần Văn CửGV tham gia hội thi Giáo viên giỏi năm học 2015 - 2016

 

Tiết hoc trong hội thi Giáo viên giỏi năm học 2015 - 2016

 

Tiết hoc trong hội thi Giáo viên giỏi năm học 2015 - 2016

 

 88