Chủ nhật, 19/3/2017, 0:0
Lượt đọc: 404

OPEN HOUSE

     Ngày 17/3/2017, thực hiện kế hoạch năm học và giúp phụ huynh học sinh hiểu hơn về hoạt động giảng dạy Tiếng Anh trong nhà trường, BGH nhà trường đã tổ chức chuyên đề Open House, đa sô phụ huynh lớp 1.6 đã tham dự chuyên đề.

    Một số hình ảnh chuyên đề: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viết bình luận

88