Chủ nhật, 12/6/2016, 0:0
Lượt đọc: 831

Kết quả đánh giá công chức năm học 2015 - 2016

     Ngày 10/6/2016, Hiệu trưởng trường Tiểu học Vĩnh Lộc 1 đã công bố kết quả đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm học 2015 - 2016. 

    Tổng cộng có 50 CB-GV-CNV (đã đánh giá 48 CB-GV còn lại 01 là Hiệu trưởng và 01 GV là cô Nguyễn Thị Lệ mới nhận nhiệm sở 15/01/2016 chưa đủ 6 tháng tính đến ngày đánh giá)

   Chi tiết xem file đính kèm.

Tin cùng chuyên mục

88