Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục năm học 2014 - 2016

Trang:1

- Trường Tiểu học Vĩnh Lộc 1

Địa chỉ: A2/18 ấp 1 xã Vĩnh Lộc A – huyện Bình Chánh – TP.HCM

Trường đăng ký về Sở Giáo dục ngày 31/8/2014

Đoàn đánh giá ngoài của Sở Giáo dục về trường kiểm tra đánh giá ngày 8,9/01/2015

Quyết định của Sở  Giáo dục công nhận trường đạt chuẩn ngày 15/4/2015

Trường tổ chức lễ đón nhận Quyết định trường đạt chuẩn giáo dục ngày 14/5/2015