Chào mừng bạn đến với trang web trường Tiểu học Vĩnh Lộc 1,Tôn trọng - Đoàn kết - Trung thực - Đối thoại - Thân thiện
Thứ năm, 14/5/2020, 0:0
Lượt đọc: 224

Công khai kết quả chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT – BGDDT ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu bình chọn sách giáo khoa lớp 1 của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021; Trường Tiểu học Vĩnh Lộc 1 đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 như sau: - Chọn bộ sách “Cánh Diều” của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cho tất cả các môn. - Bộ sách Tiếng Anh 1 (I-Learn Smart Start của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam).

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87