Thứ năm, 20/7/2017, 0:0
Lượt đọc: 748

Họp Hội đồng Sư phạm đầu năm học 2017-2018

 Để chuẩn bị tốt cho việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, Hiệu trưởng nhà trường mời tất cả Cán bộ, Giáo viên, công nhân viên nhà trường họp Hội đồng Sư phạm đầu năm ngày 31/7/2017. Lịch cụ thể như sau:

    - 7g30 đến 10g: các lớp học bình thường;

    - 10g20 đến 11g30: tập thể giáo viên dự chuyên đề Lập kế hoạch năm, tháng,... do thầy Quý chủ trì; 

    - 13g: CB, GV, CNV họp Hội đồng Sư phạm đầu năm.

 Đề nghị tập thể CB, GV, CNV nhà trường có mặt đầy đủ, đúng thời gian quy định.

                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

Viết bình luận

88