Thứ năm, 28/7/2016, 0:0
Lượt đọc: 286

Họp hội đồng sư phạm đầu năm

    THƯ MỜI

       Ban giám hiệu trường Tiểu học Vĩnh Lộc 1 trân trọng mời tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên họp hội đồng sư phạm đầu năm.

       Thời gian: Lúc 8 giờ 00, ngày 02/8/2016 (thứ ba)

       Địa điểm: Vườn trường

       Vì tính chất quan trọng của buổi họp đề nghị Khối trưởng, các khối thông báo đúng đối tượng tham gia dự họp và đảm bảo thời gian quy định ./.

                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

88