Thứ tư, 22/6/2016, 0:0
Lượt đọc: 280

V/v triệu tập lớp Trung cấp Chính trị -Hành chính H561

Thực hiện Quyết định số 220-QĐ/HU ngày 08/6/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc cử giáo viên, cán bộ quản lý ngành giáo dục học lớp Trung cấp Chính trị-Hành chính tại chức, niên khóa 2016-2018;

 Nay Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Huyện triệu tập 3 học viên đến dự khai giảng và học tập lớp Trung cấp Chính trị -Hành chính H561: 

   NGUYỄN KIM THÚY KIỀU

   HỨA THỊ THÙY LINH

   LÂM THỊ MỸ LINH

-Thời gian khai giảng: 08 giờ 00, ngày 25/6/2016 (Thứ bảy)

- Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng chinh trị Huyện (Hội trường E, Lầu 2).

- Địa chỉ: số 2, đường số 6, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh.

    (Mọi chi tiết xem thêm: http://pgdbinhchanh.hcm.edu.vn/thu-moi)

 

88