Thứ bảy, 2/3/2019, 0:0
Lượt đọc: 420

Hội thi Tài năng tin học cấp trường năm học 2018 - 2019

   Nhằm giúp học sinh củng cố kiến thức, nâng cao kĩ năng sử dụng kiến thức Tin học đã học, tạo sân chơi bỏ ích cho học sinh, ngày 01 và 02/3/2019 nhà trường đã tổ chức cuộc thi Tài năng tin học cấp trường cho học sinh khối 4, khối 5.

HS thực hiện bài lí thuyết trực tuyến

 

HS thực hiện bài lí thuyết trực tuyến

 

HS thực hiện bài thực hành

 

 

HS thực hiện bài thực hành

 

HS thực hiện bài thực hành

88