Thứ ba, 19/2/2019, 0:0
Lượt đọc: 546

Lễ phát động phân loại rác thải tại nguồn

Trường tiểu học Vĩnh Lộc 1 tổ chức lễ phát động phân loại rác thải tại nguồn.

Thực hiện theo Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018, của UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn TPHCM, trường tiểu học Vĩnh Lộc 1 đã tổ chức buổi Lễ phát động phân loại rác thải tại nguồn cho tập thể CB, GV, NV và học sinh của trường.

 

Thầy Phan Văn Cư, Hiệu trưởng phát động và nêu ý nghĩa, mục đích của việc phân loại rác

Cô Lê Thị Thủy Tiên, cán bộ Y tế của trường hướng dẫn cách đánh dấu thùng rác theo màu

Rác được phân thành 03 loại và được đánh dấu bằng các màu trắng (rác khó phân hủy), xanh (rác dễ phân hủy), vàng (rác tái chế)

Các em học sinh được mời lên thực hành bỏ rác vào thùng rác

Thầy La Chí Thanh, đại diện giáo viên phát biểu hưởng 

Em Phùng Thị Trà My, học sinh lớp 5/1 đại diện học sinh phát biểu hưởng ứng

Cô Nguyễn Thị Oanh, đại diện Hội phụ huynh phát biểu hưởng ứng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viết bình luận

88