Thứ bảy, 8/6/2019, 0:0
Lượt đọc: 346

Phát động chương trình 1 triệu lá cờ Tổ Quốc cùng ngư dân bám biển

Công đoàn cơ sở trường tiểu học Vĩnh Lộc 1 triển khai văn bản chương trình 1 triệu lá cờ Tổ Quốc cùng ngư dân bám biển.

88