Thứ sáu, 28/9/2018, 0:0
Lượt đọc: 706

Tuyển viên chức

   1. Trường Tiểu học Vĩnh Lộc 1 cần tuyển 2 viên chức cho các vị trí sau

- 01 GV nhiều môn

- 01 nhân viên thiết bị

   2. Điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển 

2.1. Công dân Việt Nam có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức

a) Có đơn đăng ký dự tuyển;

b) Có lý lịch rõ ràng;

c) Có văn bằng, và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

d) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

2.2. Người dự tuyển các chức danh giáo viên, nhân viên phải đạt tiêu chuẩn, điều kiện theo phụ lục đính kèm (Đính kèm phụ lục nhu cầu tuyển dụng).

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

   3. Nội dung, hình thức tuyển dụng 

3.1. Hình thức tuyển dụng: Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển.

- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;

- Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành; thực hành kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn sư phạm của người dự tuyển.

3.2. Nội dung phỏng vấn: các quy định liên quan Luật Lao động, Luật Viên chức, Luật Giáo dục, Điều lệ Trường Tiểu học và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

   4. Hồ sơ dự tuyển

4.1. Hồ sơ dự tuyển: Ứng viên nộp đủ 02 bộ hồ sơ dự tuyển tại Trường nơi có chỉ tiêu xét tuyển. Tất cả các loại hồ sơ phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực trên khổ giấy loại A4 để tránh thất lạc và sắp xếp theo thứ tự. Hồ sơ của người dự tuyển, gồm có:

a) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ, ghi rõ tên trường ứng viên muốn dự tuyển;

b) Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu) có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã - phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân (thẻ căn cước).

d) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ Tin học, chứng chỉ tiếng Anh và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc có xuất trình bản chính để đối chiếu. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và đã được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý của văn bằng (tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở nước ngoài cấp).

e) Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (theo mẫu).

f) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

4.2. Đối với thí sinh đã có quá trình công tác (làm việc tại các Trường công lập, dân lập, tư thục) có tham gia Bảo hiểm xã hội phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng ngoài thành phần hồ sơ tại mục 1, cần bổ sung:

- Quyết định nghỉ việc hoặc Quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động (bản sao);

- Bản xác nhận quá trình đóng bảo hiểm xã hội (có ký tên và đóng dấu của cơ quan Bảo hiểm xã hội);

- Bản sao Quyết định lương hiện hưởng khi nghỉ việc;

- Bản sao giấy tờ công nhận thành tích đạt được trong quá trình công tác (nếu có): Giáo viên dạy giỏi, chiến sĩ thi đua, giáo viên chủ nhiệm giỏi, tổng phụ trách đội giỏi..

   5. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ, XÉT TUYỂN, CÔNG BỐ KẾT QUẢ

5.1.  Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 26 tháng 09 năm 2018 đến ngày 23 tháng 10 năm 2018 (ít nhất 20 ngày làm việc kể từ ngày đăng báo).

 (Ứng viên mang theo bản chính các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ có liên quan để đối chiếu và 2 bộ hồ sơ theo qui định tại Phần VII.)

5.2. Địa điểm tổ chức nhận hồ sơ: Tại Trường Tiểu học Vĩnh lộc 1, địa chỉ: A2/18, ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh (trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu).

5.3. Công khai danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển vào ngày 29 tháng 10 năm 2018 (thứ Hai) trên trang Thông tin điện tử của trường Tiểu học Vĩnh Lộc 1, địa chỉ trang web http://thvinhloc1.hcm.edu.vn và niêm yết công khai tại bảng tin của trường.

5.4. Ban hành Thông báo triệu tập ứng viên vào ngày 06 tháng 11 năm 2018 (thứ Ba).

5.5. Thời gian và địa điểm tổ chức tuyển dụng: Dự kiến vào ngày 21 tháng 11 năm 2018 (Thứ Tư) tại Trường Tiểu học Vĩnh lộc 1, địa chỉ: A2/18, ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh.

   Chi tiết xem thêm trong kế hoạch đính kèm.

88