Thứ bảy, 22/10/2016, 0:0
Lượt đọc: 295

Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi.

   Thông tư này thay thế Quyết định số 41/2006/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi.

 

Tiêu đề: Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi.
Số/Ký hiệu: 23/2016/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 13/10/2016
Ngày có hiệu lực: 28/11/2016

88