Thứ sáu, 8/4/2016, 0:0
Lượt đọc: 223

Chuyên đề: Kỹ thuật khai thác văn bản

Tổ chức chuyên đề trường: Kỹ thuật khai thác văn bản

Thực hiện kế hoach năm học và kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên của trường Tiểu học Vĩnh Lộc 1, ngày 31/3/2016, ban giám hiêu trường đã tổ chức chuyên đề: Kỹ thuật khai thác văn bản cho giáo viên toàn trường. 

Một số hình ảnh chuyên đề:

 

 

 

 

 

Người đưa tin

 

 

88