Thứ tư, 3/8/2016, 0:0
Lượt đọc: 420

Họp chuyên môn đầu năm

 

    THƯ MỜI

HỌP CHUYÊN MÔN ĐẦU NĂM

 

       Ban giám hiệu trường Tiểu học Vĩnh Lộc 1 trân trọng mời tập thể cán bộ, giáo viên, họp chuyên môn đầu năm.

       Thời gian: Lúc 8 giờ 00, ngày 04/8/2016 (thứ năm) 05/8/2016 (thứ sáu)

       Địa điểm: Vườn trường

     Chuẩn bị: Giáo viên vào trang Onedrive\2-PHẦN MỀM tải SCRATCH và VIOLET cài vào máy vi tính cá nhân, in hướng dẫn nghiên cứu trước.

       Vì tính chất quan trọng của buổi họp đề nghị Khối trưởng, các khối thông báo đúng đối tượng tham gia dự họp và đảm bảo thời gian quy định.

     Ghi chú: Khi đi nhớ mang theo laptop./.

                                                                                                          PHÓ HIỆU TRƯỞNG

88