Thứ tư, 29/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 139

Bài giảng tuần 27

(Từ ngày 27/04/2020 đến 03/05/2020)

 

Phụ huynh click 2 lần vào clip bài cần học.

 

Ngày dạy

Môn

Tên bài dạy

Đường link

Thứ hai

27/4/2020

Tập đọc

Dù sao Trái Đất vẫn quay!

Toán

Luyện tập chung

LTVC

Câu khiến

Nhạc

Học hát; Chim sáo. TĐN số 6

Thứ ba

28/4/2020

Chính tả

Nhớ viết: Bài thơ về tiểu đội xe không kính..

 

Toán

Hình thoi

Kĩ thuật

Lắp cái đu

Mĩ thuật

Xem tranh phong cảnh

Thứ tư

29/4/2020

Tập đọc

 

Con sẻ

Toán

Diện tích hình thoi

LTVC

Cách đặt câu khiến

Thể dục

Bậtxa–Tròchơi

 

Thứ năm

02/5/2020

TLV

Miêu tả cây cối(KT viết)

Toán

Luyện tập

Địa lí

Duyên hải miền Trung

Tin học

Bài20: Trangtríbảngtính

 

Thứ sáu

03/5/2020

TLV

Trả bài viết miêu tả cây cối

Khoa học

Các nguồn nhiệt- Nhiệt cần cho sự sống

Lịch sử

Thành thị ở thế kỉ XVI- XVII

Anh Văn

Anh Văn

 

88